Acer platanoides “Golden Globe” – Клен остролистный “Golden Globe”

Acer platanoides "Golden Globe" - Клен остролистный "Golden Globe"

Acer platanoides “Golden Globe” – Клен остролистный “Golden Globe”