Acer platanoides “Crimson Sentry” – Клен остролистный “Crimson Sentry”

Acer platanoides "Crimson Sentry" - Клен остролистный "Crimson Sentry"

Acer platanoides “Crimson Sentry” – Клен остролистный “Crimson Sentry”